جلسه ی رأی گیری برای تشکیل هیئت امناء جامعه ی اسلامی امام حسین علیه السلام در روز پنجشنبه ۲۹ آگوست ۲۰۱۳ در ادمونتون تشکیل گردید. از میان ۹۰ رأی مأخوذه، هیئتی ۸ نفر که دارای بیشترین رأی بودند انتخاب شدند. اعضای کنونی و پیشین هیئت امناء مرکز عبارتند از:

 

اعضای کنونی:

1.  آقای اسامه العطار (از 2013)

2.  آقای علی‌ ذاکر حقیقی‌ (از 2013)

3.  خانم زهره صباغی (از 2013)

4.  آقای حمیدرضا نمسه چی (از 2017)

5.  آقای سعیدرضا طوقی (از 2019)

6.  آقای رضا کشاورزی (از 2019)

7.  آقای پوریا رمضی (از 2020)

 

اعضای پیشین:

- آقای علیرضا سیمچی (2013 تا 2016)

- آقای حسین تقدس (2013 تا 2014)

- آقای میلاد یاوری (2014 تا 2017)

- آقای میثم نوری (2014 تا 2017)

- آقای محمد کارخانه (2013 تا 2018)

- آقای سعید احمدیار (2013 تا 2019)

- خانم بدرالملوک فرقانی (2017 تا 2020)

- آقای محمدمهدی بدیع الزمان (2013 تا 2014 - 2017 تا 2020)

  

صورت جلسات:

هیئت امنا جلسات خود را با دستور جلسات مشخص تشکیل داده و شرح تصمیمات هر جلسه را در قالب صورت جلسات در دفاتر خود مستند و بایگانی می نماید. در صورت تمایل و با هماهنگی با یکی از اعضای هیئت امنا، هریک از عزیزان علاقمند می توانند با مراجعه به مرکز به صورت جلسات دسترسی داشته باشند.